پنجشنبه 4 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتموافقنامه همکاری های علمی

 

ماده 1 ) کلیات : این موافقت نامه بین دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز تحقیقات تیروئید (که به اختصار مرکز نامیده می شود) از یک سو و شرکت پادتن گستر ایتار (که به اختصار شرکت نامیده می شود) از سوی دیگر منعقد میگردد.

 

ماده 2 ) اهداف:

2-1- بهره مند شدن از امکانات طرفین در زمینه های تولیدی ، علمی ، آموزشی ، پژوهشی، کارگاهی ، کتابخانه ای، ارتباط بین المللی و....

2-2- ایجادارتباط علمی ازطریق برکزاری دوره های  آموزشی، کارگاههای علمی برگزاری سمینارهای علمی و...درچارچوب قوانین ومقررات وهمکاری به منظور استفاده مشترک از نیروی انسانی ، پایان نامه ، منابع مالی و فضای فیزیکی

2-3- همکاری پژوهشی در قالب طرح های تحقیقاتی مشترک و مصوب طرفین

تبصره : سهم طرفین همکاری درهنگام ایده اولیه و در بازدهی مالکیت معنوی ومادی و تولیدی در ابتدای کار تعیین گردد.

2-3- برگزاری جلسات مشترک مدیریت های طرفین به منظور تدوین سیاست های کلی همکاری های مشترک و بررسی روند اجرای مفاد موافقت نامه و طرح های مشترک در دست اجرا

2-4- آیین نامه اجرایی موافقت نامه توسط نمایندگان مرکز و شرکت (موضوع ماده3) تهیه و به امضای ریاست مرکز و شرکت خواهد رسید.

2-5- تدوین مقررات اختصاصی یا پیش نویس عقد قراردادهای همکاری مشترک و فراهم نمودن زمینه امضا آن توسط طرفین

 

ماده 3 ) کمیته همکاری : برای تحقق اهداف این تفاهم نامه کمیته مشترکی با شرکت دو نفر از نمایندگان تام الاختیار هر یک از طرفین و با حکم روسای مرکز و شرکت به مدت دو سال تعیین می گرددو انتخاب مجدد نمایندگان بلامانع است.

 

 

 

ماده 4) امتیازات ناشی از همکاری

عواید معنوی و مادی همکاریها و فعالیت های مشترک از قبیل اختراع ، انتشار مقالات و تولیدات و ... براساس سهم تعیین شده هر یک از طرفین که توسط کمیته همکاری(موضوع ماده 3) پیش بینی شده است، به طرفین تعلق خواهد گرفت.

 

ماده 5) کمیته حل اختلاف: درصورت بروز مشکل یا اختلاف نظر بین مرکز و شرکت در خصوص این موافقت نامه ،اعضای کمیته همکاری و روسای مرکز و شرکت ، کمیته حل اختلاف را تشکیل داده و به حل وفصل مورد اختلاف خواهند پرداخت.

 

ماده6) این موافقت نامه برای مدت نامحدودی اعتبار خواهد داشت و در دی ماه هر سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. در صورت عدم تمایل یکی از طرفین به ادامه همکاری در چهارچوب موافقت نامه ، به هر حال همکاری بر طبق این قرارداد تا پایان مرحله انجام تعهدات هر یک از طرفین (پایان طرح های تحقیقاتی و...) ادامه خواهد یافت.

 

ماده7) این موافقتنامه در 7 ماده و 8 بند در تاریخ 5/10/91 به تایید روسای مرکز وشرکت رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

 

  رییس مرکز تحقیقات تیروئید دانشگاه علوم پزشکی اراک           مدیر عامل شرکت پادتن گستر ایثار

                       دکتر افسانه طلایی                                          مهندس محسن سروری         

 

  

                                                                           

 

 

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved