پنجشنبه 4 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
دکتر افسانه طلایی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - دانشیار
تحصیلات
فوق تخصص بیماریهای غدد
سمت
هیئت موسس و شورای عالی
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی و کاری
دکتر محمدرضا رضوانفر
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - دانشیار
تحصیلات
فوق تخصص بیماریهای غدد
سمت
رئیس مرکز - هیئت موسس
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
rezvanfar@gmail.com
سوابق تحصیلی و کاری
دکتر عبدالرحیم صادقی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - استادیار
تحصیلات
دکترای تخصصی ژنتیک
سمت
هیئت موسس و عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 0861-4173630
sadeghi@arakmu.ac.ir
سوابق تحصیلی و کاری  مشاهده رزومه
دکتر علی چهره ای
وضعیت استخدامی
عضو افتخاری
حوزه فعالیت
پژوهشی
تحصیلات
متخصص پاتولوژی
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی و کاری
دکتر فاطمه دره
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - استادیار
تحصیلات
متخصص بیماریهای اطفال
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی و کاری
 
 
 
دکتر مهری جمیلیان
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - استادیار
تحصیلات
متخصص بیماریهای زنان
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری
 


دکتر جواد جواهری
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - استادیار
تحصیلات
متخصص پزشکی اجتماعی
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری


دکتر محمد رفیعی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - دانشیار
تحصیلات
دکترای تخصصی آمار زیستی
سمت
هیئت موسس و عضو شورای عالی
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری
 

دکتر بابک عشرتی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - دانشیار
تحصیلات
دکترای تخصصی اپیدمیولوِی
سمت
هیئت موسس و عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری


دکتر پارسا یوسفی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیئت علمی - دانشیار
تحصیلات
متخصص اورولوژی
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری


فاطمه رفیعی
وضعیت استخدامی
قراردادی       
حوزه فعالیت
کارشناس پژوهش
تحصیلات
کارشناس ارشد آمار زیستی
سمت
کارشناس پژوهش
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری


اکرم  میرزایی
وضعیت استخدامی
طرحی
حوزه فعالیت
کارشناس دیتا بانک
تحصیلات
کارشناس مامایی
سمت
کارشناس دیتا بانک
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved