دوشنبه 3 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
دکتر افسانه طلایی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - دانشیار
تحصیلات
فوق تخصص بیماریهای غدد
سمت
هیئت موسس و شورای عالی
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی و کاری
دکتر محمدرضا رضوانفر
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - دانشیار
تحصیلات
فوق تخصص بیماریهای غدد
سمت
رئیس مرکز - هیئت موسس
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
rezvanfar@gmail.com
سوابق تحصیلی و کاری
دکتر عبدالرحیم صادقی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - استادیار
تحصیلات
دکترای تخصصی ژنتیک
سمت
هیئت موسس و عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 0861-4173630
sadeghi@arakmu.ac.ir
سوابق تحصیلی و کاری  مشاهده رزومه
دکتر علی چهره ای
وضعیت استخدامی
عضو افتخاری
حوزه فعالیت
پژوهشی
تحصیلات
متخصص پاتولوژی
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی و کاری
دکتر فاطمه دره
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - استادیار
تحصیلات
متخصص بیماریهای اطفال
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی و کاری
 
 
 
دکتر مهری جمیلیان
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - استادیار
تحصیلات
متخصص بیماریهای زنان
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری
 


دکتر جواد جواهری
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - استادیار
تحصیلات
متخصص پزشکی اجتماعی
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری


دکتر محمد رفیعی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - دانشیار
تحصیلات
دکترای تخصصی آمار زیستی
سمت
هیئت موسس و عضو شورای عالی
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری
 

دکتر بابک عشرتی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیأت علمی - دانشیار
تحصیلات
دکترای تخصصی اپیدمیولوِی
سمت
هیئت موسس و عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری


دکتر پارسا یوسفی
وضعیت استخدامی
رسمی
حوزه فعالیت
عضو هیئت علمی - دانشیار
تحصیلات
متخصص اورولوژی
سمت
عضو مرکز
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری


فاطمه رفیعی
وضعیت استخدامی
قراردادی       
حوزه فعالیت
کارشناس پژوهش
تحصیلات
کارشناس ارشد آمار زیستی
سمت
کارشناس پژوهش
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
 086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری


اکرم  میرزایی
وضعیت استخدامی
طرحی
حوزه فعالیت
کارشناس دیتا بانک
تحصیلات
کارشناس مامایی
سمت
کارشناس دیتا بانک
تلفن تماس و
پست الکترونیکی
086-34173630
سوابق تحصیلی و کاری
فايلها
cv sadeghi 23-1-90.doc 272.896 KB
CV_dore.doc 56.32 KB
cv_mjamilian.docx 183.963 KB
dr javaheri.docx 36.984 KB
مقالات داخلي.docx 25.105 KB
مقالات داخلي.docx 23.762 KB
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved