پنجشنبه 4 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 

این مرکز بنا دارد با رعایت کلیه موازین اخلاقی به عنوان یک مرکز اصلی بیماریهای تیروئید در کشور و در منطقه و نیز یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی بیماریهای تیروئید در دنیا فعالیت نماید.

این مرکز وظیفه خود میداند که تازه ترین اطلاعات روشهای تشخیصی و درمانی با بالاترین کیفیت آزمایشکاهی را در جهت تولید علم و رفاه حال بیماران فراهم نماید و اقدام به تولید وسایل ،ابزار کیتهای مربوطه به بیماریهای تیروئید نموده و از این جهت به استقلال مادی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی برسد.

مرکز بنا دارد در راستای این هدف با مراکز مهم تحقیقاتی تیروئید در دنیا تبادل اطلاعات نماید و با بهره گیری از آخرین دانش روز گامی در جهت خدمت به هموطنان بردارد.
 
مرکز بنا دارد در موارد زیر فعالیت های تحقیقاتی انجام دهد.

نقشه تحقیقاتی مرکز (research map) :
1-   شناخت واسطه های مولکولی موثر در ایجاد بیماری های مختلف تیروئید
2-   بررسی اختلالات تیروئید در حاملگی
3-   شناخت ژن های موثر در ایجاد کانسرهای تیروئید
4-   پیشگیری از بیماری های تیروئید، ندول و کانسرهای تیروئید
5-   نقش اختلالات تیروئید در رشد و بلوغ کودکان
6-   شناخت بهتر پاتوفیزیولوژی بیماری های تیروئید
7-   ایجاد Data Bank بیماری های تیروئید
8-   تعیین استانداردهای آزمایشگاهی تیروئید
9-   تعیین روش های بیماریابی  کانسرهای تیروئید
10-  ارتباط ژنتیک تیروئید با رشد قدی کودکان
11-   نقش تیروئید در بیماری های قلبی
12-  نقش تیروئید در سقط های بارداری و زایمان زود رس
13- شیوع انواع اختلالات تیروئید
14-  نقش عوامل محیطی در انواع اختلالات تیروئید (آب، غذا)
15- نقش تیروئید در کنترل بیماران بد حال ICU
16- نقش تیروئید در پرو گنوز بیماران جراحی شده
17- نقش تیروئید در متابولیسم استخوان ، کلسیم و مینرا لها
18- نقش تیروئید در نارسایی کلیوی
زیر گروه های تحقیقاتی مرکز:
1) گروه  ژنتیک
1-   چه مشکلات و سوالاتی پیرامون اختلالات تیروئید (بیماریها- سرطان) از جنبه بیولوژی مولکولی وجود دارد.
2-   این مشکلات در زمینه تشخیص ، مشاوره ، پیشگیری و درمان می باشد.
3-   راه های حل این مشکلات سوالات
الف- اپیدمیولوژی اختلالات تیروئید
ب- شناسایی انواع شایع و انواع فامیلیال
ج- تعیین الگوهای توارثی
د- بررسی و شناسایی ژن ها و جهش های شناسایی شده در بیماران از طریق روش های ملکولی
و- ارائه خدمات تشخیصی، مشاوره ای ، پیشگیری و درمان
ایجاد آزمایشگاه مجهز ملکولی جهت انجام آزمایشات
گروه  اپیدمیولوژی بیماری های تیروئید:
1-   محاسبه بار ناشی از بیماری های تیروئید(Burden of Thyroid disease )
2-   اپیدمیولوژی گواتر- کم کاری و پر کاری تیروئید
3-   اپیدمیولوژی های بیماری های ناشی از کمبود ید (IDD )
4-   ایپدمیولوژی های کانسرهای تیروئید
5-   اپیدمیولوژی بیماری های خود ایمن تیروئید
6-   بررسی تأثیر عوامل تغذیه ای و محیطی روی بیماری های تیروئید
7-   نقش غربالگری برای بیماری های تیروئید
8-   بررسی اقدامات پیشگیری و کنترلی در انواع اختلالات و بیماری های تیروئید
9-   محاسبه بار عوامل خطر بیماری های تیروئید
10-  تعیین هزینه اثر بخشی مداخلات متمرکز بر بیماری های تیروئید
11-  تعیین Accuracy ( حساسیت ویژگی و ...) روشهای تشخیص و غربالگری در بیماری های تیروئید
12- نقش غنی سازی مواد غذایی مختلف با يُد جهت کاهش بیماری های کمبود ناشی از ید
13-  نقش سن، جنس، زمان، مکان، نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی، تحصیلات، شغل و ...
 
 
گروه کانسرهای تیروئید:
1-   اپیدمیولوژی توصیفی انواع کانسرهای تیروئید(شخص، زمان، مکان، جنس و ...)
2-   محاسبه بار ناشی از کانسرهای تیروئید
3-   بررسی بقاء بیماران مبتلا به کانسرهای تیروئید
4- بررسی روند تغییرات بروز و شیوع کانسرهای تیروئید(Trend ) با ثبت اطلاعات کامل بیماران(Database )و برقراری نظام Surveillance epidemiology and end Results=SEER
5- تعیین عوامل موثر بر پیش آگهی بیماران مبتلا به کانسرهای تیروئید
6-  بررسی نقش عوامل محیطی (آلودگی، تشعشعات، آب و هوا و ...) و عوامل تغذیه ای بر کانسرهای تیروئید
7-   بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی ایجاد کننده کانسرهای تیروئید
8-   نقش غربالگری و تشخیص زود هنگان سرطان های تیروئید
9-   بررسی اقدامات پیشگیری و کنترلی در کانسرهای تیروئید

 
نقشه تحقیقاتی زیر گروه اطفال :
نقشه تحقیقاتی شماره1:
الف- هدف نهایی: کاهش شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در استان مرکزی
مراحل رسیدن به هدف نهایی
1)     تعیین شیوع و اپیدمیولوژی کم کاری مادرزادی تیروئید در استان مرکزی
2)     تعیین اپیدمیولوژی کم کاری مادرزادی تیروئید در استان مرکزی
3)     مداخله در جهت کاهش علل کم کاری مادرزادی تیروئید در استان مرکزی
4)     تعیین شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در استان مرکزی بعد از مداخله
نقشه تحقیقاتی شماره 2:
الف- هدف نهایی: غربالگری سایر بیماری ها در کم کاری مادرزادی تیروئید
ب- مراحل رسیدن به هدف نهایی
1)     غربالگری بیماری سلیاک در کم کاری مادرزادی تیروئید
2)     غربالگری بیماری کلیوی در کم کاری مادرزادی تیروئید
3)     غربالگری بیماری اختلال عملکرد ادرار کردن در کم کاری مادرزادی تیروئید
نقشه تحقیقاتی شماره 3:
الف- هدف نهایی: نقش درمان کم کاری تیروئید در بیماری های مزمن اطفال
ب- مراحل رسیدن به هدف نهایی
1)     درمان کم کاری تیروئید و نقش آن در بهبود سندرم نفروتیک وابسته به درمان
2)     درمان کم کاری تیروئید و نقش آن در نارسایی مزمن کلیه
زمان بندی
-        دادن حداقل 2 پروپوزال ظرف 2 ماه (اواسط تیر 91) و حداقل 2 پروپوزال دیگر ظرف 4 ماه (اواسط شهریور 91) از پروپوزال های اولیه هر کدام از نقشه های تحقیقاتی
 

Epidemiological Research Map of Thyroid Diseases
 
 

 

الف- اپیدمیولوژی توصیفی تحلیلی
A : شیوع و بروز
1- تعیین شیوع و بروز انواع بیماری ها و اختلالات تیروئید(کم کاری، پرکاری، خودایمن، کانسرها و گواتر) در استان از نظر سنی و جنسی
2-تعیین شیوع و بروز انواع بیماری ها و اختلالات تیروئید(کم کاری، پرکاری، خودایمن، کانسرها و گواتر) در استان از نظر مکان و روند زمانی
3-تعیین شیوع و بروز انواع بیماری ها و اختلالات تیروئید(کم کاری، پرکاری، خودایمن، کانسرها و گواتر) در استان از نظر سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی - فرهنگی
 
B : بررسی وضعیت درمانی و تشخیصی مبتلایان به بیماری های تیروئیدی
1-   تعیین میزان روش های تشخیصی به کار رفته (آزمایشگاهی، تصویربرداری، سیتولوژیک و پاتولوژیک) برای بیماران تیروئیدی
2-   تعیین وضعیت و فراوانی روش های درمانی طبی به تفکیک هرکدام از بیماری های تیروئیدی
3-   تعیین وضعیت روش های تشخیصی و درمانی جراحی جهت هرکدام از بیماری های تیروئیدی
C : بررسی پیامدهای ناشی از بیماری های تیروئیدی
1-   تعیین میزان ناتوانی های ایجادشده در اثر انواع مختلف بیماری های تیروئیدی
2-   تعیین میزان مرگ و میرهای ایجادشده در اثر انواع مختلف بیماری های تیروئیدی
3-   تعیین میزان هزینه های مختلف ایجادشده در اثرانواع مختلف بیماری های تیروئیدی در افراد مبتلا و سیستم بهداشتی درمانی
4-   محاسبه بار(Burden  of  disease) ناشی از بیماری های تیروئید و محاسبه بار عوامل خطر بیماری های تیروئید
D : نقش عوامل فردی(Life course study)یا مطالعات طول مدت زندگی
1-   تعیین میزان رفتارهای سالم و رفتارهای ناسالم در ایجاد بیماری های تیروئید(Life Style)
2-   تعیین ارتباط مسائل فامیلیال در ایجاد بیماری های تیروئید( Familial History)
3-   تعیین ارتباط استعداد ژنتیکی در بروز بیماری های تیروئید(Genetic Susceptibility)
 
E : نقش عوامل محیطی و تغذیه ای
1-   تعیین ارتباط بین عوامل زیان آور محیطی(فیزیکی- شیمیایی) و بروزبیماری های تیروئیدی
2-   تعیین ارتباط بین مواد غذایی مصرفی (تغذیه) در بروزبیماری های تیروئیدی
3-   تعیین ارتباط بین صنعتی شدن شهر اراک (وجود صنایع مختلف) در بروزبیماری های تیروئیدی
F : نقش عوامل بیولوژیک و فارماکولوژیک
1-   تعیین ارتباط بین ابتلاء به انواع بیماری های عفونی ناشی از میکروب ها- ویروس ها- انگل ها- قارچ ها و ایجاد بیماری های تیروئید
2-   تعیین ارتباط بین مصرف انواع فراورده های دارویی- مکمل و ... در ایجاد بیماری های تیروئید
3-   تعیین نقش استفاده از ویتامین ها- املاح و دیگر مکمل های دارویی در میزان بهبودی بیماری های تیروئیدی
 
ب- پیشگیری و کنترل( نقش مداخلات و ارزیابی اثربخشی مداخلات)
A : نقش آموزش و تغذیه (Nutritional & Educational Factors)
1-   بررسی نقش اقدامات آموزشی در بیماران تیروئیدی و عموم جامعه در کنترل و پیشگیری از بیماری های تیروئیدی
2-   تعیین تاثیر استفاده از نمک های یددار در پیشگیری و کنترل بیماری های تیروئیدی
3-   تعیین تاثیر سایر اشکال مکمل ها و اشکال دارویی حاوی ید در پیشگیری و کنترل بیماری های تیروئیدی
 
B: نقش درمان های طبی و جراحی (Medical & Surgical Treatment)
1-   تعیین میزان تاثیر انواع درمان های مدیکال در کنترل و پیشگیری از بیماری های تیروئیدی
2-   تعیین میزان تاثیر انواع روش های جراحی و پروسیجرهای مربوطه در کنترل و پیشگیری از بیماری های تیروئیدی
3-   تعیین میزان تاثیر انواع روش های درمانی مدیکال و سرجیکال جدید در کنترل و پیشگیری از بیماری های تیروئیدی(NOVEL or Innovative)
C : نقش روش های تشخیصی و غربالگری (Screening & Diagnostic Methods )
1-   تعیین تاثیر انواع روش های غربالگری( بالینی آزمایشگاهی تصویربرداری و ... ) در پیشگیری از بیماری های تیروئیدی
2-   تعیین صحت( حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و LR) انواع تست های تشخیصی در بیماری های تیروئیدی
3-   تعیین استانداردهای بومی برای انواع روش های تشخیصی و غربالگری بیماری های تیروئیدی و مقایسه آنها با سایر کشورها
4-   طراحی و ساخت انواع کیت های تشخیصی و سایر روش های تشخیصی و غربالگری در بیماری های تیروئیدی در کشور( بومی سازی)
5-    طراحی درخت تصمیم گیری در بیماری های آناتومیکال(ندول ها)- تشخیص و درمان شامل دستورالعمل ها و ...
6-   تعیین دقت نظام مراقبت سرطان های تیروئید(Registry)
 
ج- نقش KTE  در مطالعات بیماری های تیروئیدی
(Knowledge, Transfer & Exchange)
1-   اجرا و ارزشیابی دستورالعمل های بالینی مربوط به بیماری های تیروئید(Clinical Guidlining)
2-   بازیابی نتایج مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات تیروتید(Marketing)
 
لاین گروه کانسر:
1-   ید
2- FNA
3-ژنتیک کانسر(ارتباط ژنوتیپ با فنوتیپ واسطه های مولکولی کانسر)
4-اپیدمیولوژی( شیوع کانسر- تاثیر عوامل محیطی- تعیین گروهای پر خطر)
5- جراحی
6- پاتولوژی( کیت استاندارد TG,TSH  - ایموهیستوشیمیایی  FROZEN SETTION)
7-روشهای پیگیری کانسر(STAGING)
8-IMAGING ( روشهای اسکن- روشهای تصویر برداری)
 
گزارش طرح های تحقیاتی مصوب
1-   طرح تحقیقاتی
2-   طرح تحقیقاتی
3-   مقاله
 
جلسات هر هفته سه شنبه ها راس ساعت 12 در دفتر مدیریت گروه داخلی بیمارستان امیرالمومنین(ع) تشکیل میگردد.
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved